0592 - 262844

Huishoudelijk reglement

Deze huisregels dienen voor de handhaving van een goede organisatie. Hierdoor kunnen onze werkzaamheden optimaal worden uitgevoerd, wat de kwaliteit ten goede komt. Daarnaast schept het helderheid voor u als patiënt.

1. Uw persoonlijke gegevens:

  • U dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben.
  • Dit geldt ook voor een inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje.
  • Wijziging van uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk aan de receptioniste kenbaar te maken.U kunt een wijziging ook eenvoudig doorgeven via onze website: www.mondzorggieten.nl/contact

2. Uw gezondheid:

  • Tijdens uw eerste bezoek verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid te beantwoorden omdat dit van groot belang is om complicaties tijdens tandheelkundige behandeling en medicijngebruik te voorkomen.
  • Wijzigingen ten aanzien van uw gezondheid en medicijngebruik dient u direct bij uw volgende bezoek kenbaar te maken.

 

3. Afspraak:

Gelieve op tijd te arriveren en uw aanwezigheid kenbaar te maken bij de receptioniste. Aangezien wij zorg op maat verlenen, kan het een enkele keer voorkomen dat behandelingen langer duren dan gepland waardoor er uitloop ontstaat. De uitlooptijd valt op geen enkele manier op de behandelaar te verhalen.

 

4. Gemaakte afspraken:

  • Als u een afspraak heeft gemaakt, rekenen wij erop dat u deze afspraak nakomt. Mocht u onverhoopt de afspraak toch niet na kunnen komen, dan dient u deze tenminste 24 uur van tevoren te annuleren/wijzigen. Afspraken op de maandag kunnen tot vrijdag 12.00u worden gewijzigd.
  • Het afzeggen en verplaatsen van uw afspraak per e-mail is niet mogelijk.
  • Wanneer u zich niet tijdig heeft afgemeld voor de afspraak, dan zal de gereserveerde tijd bij u in rekening worden gebracht

5. Afspraakherinnering:

U kunt een afspraakherinnering ontvangen per sms/email. Dit is een gratis extra service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit niet dat uw afspraak niet door zou gaan.

 

6. Pijnklachten / Spoedgevallen:

Wanneer u 's ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, kunnen wij u dezelfde dag helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen. Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

 

7. Tandenpoetsen:

Gelieve uw tanden te poetsen voorafgaande aan de behandeling. U kunt gebruik maken van de poetshoek in de praktijk. Zo wordt voor ons het werk een stuk aangenamer en plezieriger.

 

8. Mobiele telefoon:

Gebruik van mobiele telefoon in de behandelkamers is storend en daarom in deze ruimtes niet toegestaan. Daarnaast verzoeken wij u om geen telefoongesprekken in de wachtkamer te voeren.

9. Roken:

Roken in en voor de praktijk is niet toegestaan.

 

10. Huisdieren:

Huisdieren (met uitzondering van hulp-/geleidehonden) zijn niet toegestaan in de praktijk vanwege hygiëne en infectiepreventie redenen.

 

11. Cameratoezicht:

Voor uw en onze veiligheid maken wij in en rondom onze praktijk gebruik van cameratoezicht.

 

12. Behandelkamer:

Tijdens uw afspraak kunt u met maximaal 3 familieleden aanwezig zijn in de behandelkamer. Van hen wordt verwacht dat zij de behandeling niet storen.

 

13. Kosten:

Voor behandelingen boven de € 250,00 krijgt u standaard een begroting vooraf. Indien u voor elke behandeling wilt weten wat de kosten worden, dan kunt u dit zelf verzoeken.

 

14. Betalingsvoorwaarden:

Wij hanteren de KNMT Betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg. Deze zijn na te lezen op de website. Indien u niet tijdig betaalt, behouden wij ons het recht om u uit te schrijven uit ons patiëntenbestand.

 

15. Behandelovereenkomst:

De behandelovereenkomst tandarts-patiënt is een inspanningsovereenkomst, dit houdt in dat er geen garantie gegeven kan worden op bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling of andere medische behandeling. Op tandtechnische werkstukken is dit wel het geval.

 

16. Klachten:

  • Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons personeel kenbaar te maken. Wellicht kunnen wij direct iets voor u doen. Bent u van mening dat wij hier geen gehoor aan hebben gegeven, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. Wij zullen zo spoedig mogelijk doch binnen een termijn van 3 weken op uw klacht reageren.
  • Indien u daarna nog steeds ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u zich richten tot: de KNMT Klachtenservice, www.knmt.nl. Telefoonnummer: 030-6076276.

  

17. Aansprakelijk:

De directie is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij adviseren deze dan ook niet onbeheerd achter te laten.

 

18. Tot slot:

Graag zouden wij vanuit de patiënten ook suggesties, ideeën, op- en aanmerkingen ontvangen naar aanleiding van een behandeling, de wachtkamerinrichting, de praktijkorganisatie of andere zaken welke uw aandacht hebben.