0592 - 262844

Mondzorg bij ouderen

Bij Mondzorg Gieten zijn we gespecialiseerd in mondzorg bij ouderen.

 

In de praktijk zien we steeds meer oudere mensen. Bij veel van hen gaat de mondverzorging prima, maar soms zien we de verzorging van het gebit achteruit gaan. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Binnen onze praktijk besteden we hier veel aandacht aan en benaderen we actief ouderen die al een tijdje niet in de praktijk zijn geweest. Zo kunnen we achterhalen wat de reden is van het verzuim. 

Waarom extra aandacht voor de mondzorg bij ouderen?

Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen de komende jaren flink toe. In 2040 zal meer dan een kwart van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen en houden langer hun eigen gebit. Dit vraagt extra aandacht voor de mondzorg, waar wij in onze praktijk graag rekening mee willen houden.

 

Factoren waardoor de mondzorg achteruit kan gaan

Met het ouder worden krijgen mensen vaak meer te maken met lichamelijke achteruitgang. Soms is er sprake van meerdere ziekten en/of aandoeningen, worden er meerdere medicijnen gebruikt en zijn er psychische of sociale problemen. Dit alles vergroot de kans op het ontstaan van nieuwe ziekten of aandoeningen, of het verergeren van bestaande ziekten. Het kan het sociaal functioneren beperken en de levenskwaliteit kan afnemen. In ernstige gevallen leidt het zelfs tot overlijden.

Als ouderen voor hun dagelijkse mondverzorging afhankelijk worden van een partner, mantelzorger, thuiszorgmedewerker of de verzorging in een instelling, zien wij ook vaak dat de zorg voor het gebit niet meer zo goed gaat.

Partners en mantelzorgers worden vaak belast met meerdere dingen waardoor het gebit niet op de eerste plaats komt. En ook in zorginstellingen zien wij dat de gebitsverzorging nog niet de aandacht krijgt die ze verdient. Dit komt vaak door onwetendheid van medewerkers. Om dit te verbeteren kunnen wij voorlichting geven aan thuiszorgmedewerkers en medewerkers van zorginstellingen.

 

Wat doen we in de praktijk voor ouderen

 • Om goed in te spelen op de mondverzorging bij ouderen hebben wij in 2015 de masterclass gerodontologie (tandheelkunde bij ouderen) in het UMCG gevolgd. Om voorlichting te kunnen geven aan andere medewerkers in de zorg hebben wij de cursus (h) oud de mond gezond van het Ivoren Kruis gevolgd. Verder hebben we verschillende lezingen bijgewoond waarin de mondzorg bij ouderen centraal staat.
 • Om te zorgen dat ouderen regelmatig in de praktijk blijven komen benaderen we de ouderen die langere tijd niet zijn geweest of niet op hun afspraak verschenen. Zo kunnen we achterhalen wat daar de reden van is.
 • We houden bij welke ziekten/aandoeningen iemand heeft en welke medicijnen er gebruikt worden, zodat hiermee rekening gehouden kan worden.
 • We plannen extra tijd in als iemand bijvoorbeeld slecht ter been is en meer tijd nodig heeft om van de wachtkamer in de stoel te komen.
 • Patiënten kunnen met een rollator of rolstoel de praktijk binnen en indien nodig zelfs in de rolstoel behandeld worden.
 • Als het echt niet meer mogelijk is om naar de praktijk te komen kijken we wat de mogelijkheden van een huisbezoek zijn.
 • Als we zien dat het minder goed gaat met de mondzorg laten we mensen vaker terugkomen. Soms wordt er contact gezocht met partners of mantelzorgers. We proberen hen dan te betrekken bij de mondgezondheid van de patiënt. Als het nodig is geven we instructie hoe de zorg verbeterd kan worden.
 • Ook proberen we, indien gewenst, contacten te leggen met andere zorgverleners, zoals huisarts, apotheek, thuis-/buurtzorg en medewerkers van zorginstellingen in de buurt. 

Ouderentandheelkunde Mondzorg Gieten, prima toegankelijk voor iedereen.

 

 

Wat hebben we geleerd in de cursussen?

 • We hebben geleerd problemen te signaleren/herkennen bij ouderen.
 • We weten wat de samenhang tussen bepaalde aandoeningen,  medicijngebruik en de mondgezondheid is.
 • We kunnen een zorgplan opstellen voor een levensloopbestendige mondgezondheid. Dit wil zeggen dat het gebit in goede staat is/blijft en dat de patiënt het zelf zo goed mogelijk kan onderhouden.

 

Meer informatie

Wanneer u graag meer informatie wenst over mondzorg bij ouderen kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Op deze website vindt u ook meer informatie over het behoud van een gezonde mond bij het ouder worden.